Om Delogue

Delogue

Delogue integrerer kommunikation, produktdata og projektstyring til én fælles platform, som deles mellem virksomhed og leverandør.

Delogue er en online platform, hvor virksomheder og leverandører i livsstilsbranchen kan videndele, have overskuelig kommunikation omkring deres produktudvikling samt styre de tilhørende processer og deadlines – og på sigt vinde økonomiske besparelser ved optimering af ressourcer og minimering af fejl.

Delogue integrerer kommunikation, produktdata og projektstyring til én fælles platform, som deles mellem virksomhed og leverandør.

Gennem en struktureret og intuitiv opbygning ledes brugeren gennem flowet omkring produktudvikling og kan med et klik skabe sig det nødvendige overblik.

Hver enkelt vare har sin egen ”journal”, hvor alt stamdata og kommunikation samles. Det gør det let at videndele med kollegaer, samt skabe dokumentation i en eventuel reklamationssag. Viden er ikke forbeholdt en person, men er tilgængelig for alle interessenter.

Kort fortalt skaber Delogue overblik, videndeling og ressourceoptimering, der kan give virksomheden overskud til udvikling frem for brandslukning.

Delogue er en global platform med brugere i mere end 40 lande.